اخبار

تغییر نگرش و جهت‌گیری فکری استارت‌آپ‌ها در دوره پیش‌شتاب‌دهی

بنیان‌گذار استارت‌آپ توسعه فناوری ویستااکسیر معتقد است که دوره‌های پیش‌شتابدهی مرکز همگرا در تغییر نگرش کسب و کار آنها تاثیر شگرفی داشته و به تغییر جهت‌گیری فکری آنها کمک شایانی کرده است. استارت‌آپ توسعه فناوری ویستااکسیر در حال توسعه فناوری است که در نهایت به ساخت کیت‌های تشخیص طبی دقیق با عملکرد بالا منجر می‌شود.

مقالات

همگرایی فناورانه، نگرشی راهبردی

بخش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرآیند همگرایی فناورانه جایگاه خاصی دارند. آزادسازی بازار ارتباطات از راه دور و تغییرات فناورانه از عوامل تعیین‌کننده در همگرایی فناورانه هستند. شرکت‌های بسیاری در فرآیند ادغام و اتحاد حضور می‌یابند تا خود را در این چارچوب جدید جای دهند. عدم‌قطعیت‌های فناورانه از جنس تقاضا بسیار حائز اهمیت هستند. هدف مقاله حاضر مطالعه عوامل اقتصادی تعیین‌کننده در راهبرد شرکت‌ها است. با این هدف، به بررسی برخی جنبه‌های مهم فناورانه و از جنس تقاضا می‌پردازیم و از طریق ایجاد یک ساختار موازی با تکامل بخش خرده‌فروشی، انگیزه‌های راهبردی شرکت‌ها را روشن می‌کنیم.

رویدادها
    آرشیو رویداد ها