• Nanotechnology in Biology and Medicine
  عنوان اصلیکاربرد نانوفناوری در زیست‌شناسی و پزشکی
  نویسندگانTuan Vo-Dinh
  سال انتشار2007
  ناشرCRC Press
  تعداد صفحات792
  ISBN9780849329494
  موضوعمبانی علمی
ترکیب زیست‌شناسی و نانوفناوری منجر به تولید نسل جدیدی از نانودستگاه‌ها شده است که تعریف خصوصیات شیمیایی، مکانیکی و سایر خصوصیات مولکولی را ممکن ساخته و به کشف پدیده‌های جدید و وقوع فرآیندهای زیستی در سطح مولکولی می‌پردازد. این پیشرفت‌ها منجر به تولید شاخه‌ای از علم شده است که کاربردهای متعددی در زیست‌پزشکی و در زمینه‌های درمان، تشخیص و پیشگیری پزشکی دارد. کتاب کاربرد نانوفناوری در زیست‌شناسی و پزشکی: روش‌ها، وسایل و کاربردها، تحقیقات بین‌رشته‌ای و پیشرفت‌های اخیر در تجهیزات و روش‌ها را برای استفاده از نانوفناوری در زمینه‌های مختلفی در زیست‌شناسی و پزشکی تلفیق می‌کند. پیشگامان این حوزه، طراحی و استفاده از نانوحسگرها را با تکنیک‌های تحلیلی مختلف برای کشف و بررسی زیست‌‌مولکول‌های خاص از جمله سلول‌های سرطانی شرح داده‌اند. مبحث اصلی کتاب طراحی و ساخت مواد الهام‌گرفته‌شده زیستی است که بالاخص در مهندسی بافت کاربرد دارند. در هر فصل یک مقدمه در مورد مواد، از جمله توصیفی از روش‌ها، پروتکل‌ها، تجهیزات و کاربردها به همراه مجموعه‌ای از داده‌های منتشرشده و لیستی از مراجع ارائه شده‌است. این کتاب به عنوان یک مرجع برای طیف عظیمی از مخاطبان یک مجموعه جامع از تحقیقات بین‌رشته‌ای فراهم آورده و پیشرفت‌های اخیر در پروتکل‌ها، روش‌ها، ابزارها و کاربردهای نانوفناوری در زیست‌شناسی و پزشکی را نشان می‌دهد.