اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه‌ساز

تاریخ شروع : 1397/02/05

تاریخ پایان : 1397/02/06

شهر : مشهد

وب سایت : http://ncss.um.ac.ir/‎

توضیحات :
هدف از برگزاری این همایش، ارایه مقالات علمی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کاربردی، برپایی نمایشگاه تخصصی و تبادل نظر بین متخصصان دانشگاهی و فعالان صنعت در این حوزه است. نظر به ضرورت ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت، مقرر شده است در این همایش توجه ویژه‌ای به این موضوع شود. به این منظور، یک از محورهای همایش به فعالیت‌های صنعتی و سامانه‌های کاربردی اختصاص داده شده است. آموزشی و کاربردی، برپایی نمایشگاه تخصصی و تبادل نظر بین متخصصان دانشگاهی و فعالان صنعت در این حوزه است.

محورهای مرتبط به فناوری‌های همگرا:

- مدل‌سازی و مبانی نظری شبیه‌سازی
- واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت آمیخته
- سخت‌افزار در حلقه و شبیه‌سازی سخت‌افزاری
- شبیه‌سازهای مبتنی بر عامل
- شبیه‌سازهای نهفته و بلادرنگ
- شبیه‌سازی نرم‌افزاری و نرم‌افزارهای شبیه‌ساز
- شبکه‌سازی شبیه‌سازها و شبیه‌سازی توزیع شده یا موازی
- ساخت شبیه‌سازهای مقیاس‌پذیر
- شبیه‌سازهای ترکیبی با سامانه‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های پشتیبان تصمیم شبیه‌ساز
- سامانه‌های ردیاب و موقعیت‌یاب
- مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده
- فناوری‌های نوین شبیه‌سازی
- هوش مصنوعی

filereader.php?p1=main_49e20b8766c85b928