چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ‌

تاریخ شروع : 1397/02/26

تاریخ پایان : 1397/02/26

شهر : تبریز

کشور : ایران

وب سایت : http://dcbdp2018.azaruniv.ac.ir/‎

توضیحات :
دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ (DCBDP) را با هدف رشد و توسعه فناوری‌های نوین علوم کامپیوتری در دو بخش مقالات عادی و پوستری برگزار می‌کند. هدف کنفرانس ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی در زمینه فناوری‌های مذکور با رویکردی سودمند برای جامعه علمی و صنعتی کشور می‌باشد.

محورهای همایش:
* مهندسی کامپیوتر
* فناوری اطلاعات و ارتباطات
* سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم
* شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های دیجیتال
* سیستم‌های توزیع شده و محاسبات
* پردازش داده‌های بزرگ
* تحلیل شبکه‌های اجتماعی
* بینایی ماشین توزیع شده

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5