چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

تاریخ شروع : 1396/12/08

تاریخ پایان : 1396/12/09

شهر : اصفهان

کشور : ایران

وب سایت : http://neec2018.iaun.ac.ir/fa/‎

توضیحات :
مقالات ارسالی به این کنفرانس توسط کمیته علمی کنفرانس داوری می‌شود. مقالات ارسالی به این کنفرانس باید اصیل و حاصل پژوهش نویسندگان بوده و قبلاً در رویدادهای دیگر منتشر نشده و یا تحت پروسه داوری در کنفرانس‌های دیگر نباشد.

محورهای همایش:
• مهندسی برق- الکترونیک
• مهندسی برق- مخابرات
• مهندسی برق- کنترل
• مهندسی برق- قدرت
• مهندسی پزشکی
• مهندسی نرم افزار
• هوش مصنوعی
• معماری کامپیوتر
• فناوری اطلاعات و ارتباطات

filereader.php?p1=main_e0e4a10c95ff04dec