چهارمین همایش بین‌المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

تاریخ شروع : 1396/12/24

تاریخ پایان : 1396/12/25

شهر : شیراز

کشور : ایران

وب سایت : http://tech.sdcongress.ir/fa/‎

توضیحات :

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود «ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» با همکاری دستگاه‌های علمی و اجرایی کشور اقدام به برگزاری «چهارمین همایش بین المللی توسعه پایدار» نموده است.
همایش فوق با محوریت علوم و تکنولوژی برگزار خواهد شد و از اهداف این همایش می‌توان به ایجاد دانشگاه تولید علم، حمایت و پشتیبانی از طرح‌های سازنده و همچنین توسعه ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه و آشنایی با مقوله مهم و حیاتی توسعه پایدار اشاره کرد. 

محورهای همایش:
*مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و توسعه پایدار
* مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات و توسعه پایدار
* مهندسی مکانیک و توسعه پایدار
* مهندسی شیمی، نفت، پتروشیمی و توسعه پایدار
* علوم مهندسی و توسعه پایدار


filereader.php?p1=main_23d3d866673b31439