انتشار گزارشی درباره بازار زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌ها

تاریخ : ۰۴ شهریور ۱۳۹۴

تعداد بازدید : ۱۱۱۱

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

تحقیقات و بازارها، بزرگترین فروشگاه تحقیقاتی در زمینه بازارها به‌عنوان راهبردی جدید، گزارش جدیدی به نام "زیست‌تراشه‌ها و میکرو آرایه‌ها" را در پیشنهادات خود لحاظ می‌کند که در آن بر اهمیت زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌ها تاکید شده‌است.

تحقیقات و بازارها ، بزرگترین فروشگاه تحقیقاتی در زمینه بازارها، گزارش جدیدی به نام "زیست‌تراشه‌ها و میکرو آرایه‌ها" منتشر کرده‌است که در آن، فناوری‌ها، بازارها و شرکت‌های فعال در این زمینه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
این گزارش جدید، تحلیلی در زمینه بازار زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌ها بر مبنای فناوری‌ها و کاربردهای آن‌ها ارائه می‌کند. در ابتدای گزارش، در زمینه فناوری‌ها به‌عنوان مبنای تخمین وضعیت بازار، توضیحاتی ارائه شده‌است. این فناوری‌ها عبارتند از آرایه هیبریداسیون ژنومی مقایسه‌ای (سی‌جی‌اِچ)، تنوع تعداد کپی (سی‌اِن‌وی)، متیلاسیون دی‌اِن‌ای، تراشه ChIPو پیرایش‌های متنوع آراِن‌ای و میکرو آراِن‌ای. سپس در فصول جداگانه، به زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌های پروتئینی، میکروفلوئیدیک و نانوآرایه‌های مبتنی بر نانوفناوری پرداخته شده‌است.
کاربردهای متنوع زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌ها نظیر تشخیص عفونت‌ها و سرطان و ارزیابی‌های ژنتیکی در طول این گزارش مطرح شده‌است. در زمینه کاربرد آن‌ها در کشف و توسعه دارو نیز در فصول جداگانه بحث شده‌است.
در این گزارش، سهم فعلی هر بخش در بازار و نیز وسعت بازار در سال 2013 و ارزش تخمینی آن در سال‌های 2018 و 2023، آورده شده‌است. در میان این بخش‌ها، بخش بیان ژن از بیشترین سهم برخوردار بوده و یکی از بازارهای جاافتاده محسوب می‌شود. سهم فناوری‌های میکروآرایه‌ای در دیگر زمینه‌ها نیز رشد خواهد کرد و بیشترین میزان رشد آن در پیرایش‌های متنوع آراِن‌ای و به دنبال آن، در وَراژنتیک (مطالعه اختلافات سلولی و فیزیولوژیکی که بوسیله تغییر در توالی دی‌اِن‌ای ایجاد نمی‌شوند-مترجم)خواهد بود. میزان رشد پیش‌بینی شده در زمینه میکروآرایه‌های پروتئینی کمتر می‌باشد، چرا که در حال حاضر نیز در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری به‌دست آمده‌است و نسبت به سایر زیربخش‌های بازار، رشد بیشتری در گذشته داشته و به مرحله بلوغ رسیده‌است. در بخش‌های دیگر این گزارش، تأثیرات توالی‌سنجی نسل جدید بر روی بازار میکروآرایه‌ها نیز شناسایی شده‌است، نیازهای رفع‌نشده مشتریان توضیح داده‌شده‌است و بازارها بر اساس مکان‌های جغرافیایی تحلیل شده‌اند.
پروفایل مختصری نیز در زمینه شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های زیست‌تراشه‌ای و میکروآرایه‌ای نیز در این گزارش فراهم شده‌است. در حال حاضر نام 92 شرکت به همراه لیستی از 120 مشارکت‌ مختلف میان شرکت‌ها در این گزارش آورده شده‌است. متن گزارش حاوی 21 جدول، 11 شکل و 130 ارجاع به مکتوبات دیگر می‌باشد.
مباحث کلیدی مطرح شده در گزارش به‌شرح ذیل می‌باشد:
خلاصه اجرایی
1) معرفی
2) فناوری زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌ها
3) زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌های مبتنی بر فناوری میکروفلوئیدیک
4) زیست‌تراشه‌های پروتئینی
5) زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌های مبتنی بر نانوفناوری
6) کاربرد زیست‌تراشه‌ها و میکروآرایه‌ها در وَراژنتیک
7) کاربرد میکروآرایه‌ها در کشف و توسعه دارو
8) کاربرد زیست‌تراشه‌ها در بیومارکرها، تشخیص‌های مولکولی و شخصی
9) بازارها
10) شرکت‌ها
11) ارجاعات

منبع : http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=31642

نظر شما