انتشارات

چارسو

شماره ۹

تير 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

   محورهای علمی مورد پذیرش استارت آپ‌ها

    

   filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759afilereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0filereader.php?p1=main_3c59dc048e8850243filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21afilereader.php?p1=main_37693cfc748049e45

    

    

   محورهای علمی موردپذیرش استارت‌آپ‌ها

    

   o حوزه سلامت (تشخیص، غربالگری، بهبود و درمان)
   o حوزه دارو و دارورسانی (مواد اولیه داروها)
   o حوزه انرژی
    - انرژی‌های پاک، نیرو و ذخیره سازی
   - سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی در ساختمان
   - سامانه‌های هوشمند روشنایی معابر
   - کاربردهای اینترنت اشیاء در شبکه‌های هوشمند برق
   - سامانه‌های ارتباطات خودرویی جهت هوشمند سازی تردد شهری، کاهش ترافیک و مصرف انرژی
   - بهبود کارایی ادوات انرژی خورشیدی با استفاده از فناوری نانو نظیر کوتینگ‌های ضد بازتاب و ضد آلودگی در سلول‌های خورشیدی
   - کاربرد محصولات فناوری نانو در ادوات یا نسل‌های جدید سلول‌های خورشیدی، سلول‌های فتوالکتروشیمیایی و کوانتوم دات‌ها

   o حوزه محیط‌‌زیست و آب (آلاینده‌ها، بازیافت و پسماند)
   o حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینترنت اشیاء، امنیت‌سازی و هوشمندسازی)
   o فناوری زیستی (مکمل‌های غذایی، زیست شناسی مصنوعی، نانو بیوتکنولوژی)
   o مکاترونیک
   o نانوجاذب‌ها
   o میکروفلئودیک
   o اپتیک و لیزر
   o تجهیزات پزشکی و توانبخشی
   o نانو زیست حسگر
   o تحلیل داده‌های بزرگ (به ویژه داده‌های ژنتیکی)
   o نسل نوین توالی یاب‌های ژنتیکی (NGS)
   o علوم شناختی (رابط مغز و رایانه، دستگاه‌های واقعیت مجازی)
   o نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاه‌های چاپ سه بعدی