انتشارات

ماهنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۹

مهر 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  محورهای علمی مورد پذیرش استارت آپ‌ها

   

  filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759afilereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0filereader.php?p1=main_3c59dc048e8850243filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a
   filereader.php?p1=main_c848c296eda5c68e9fe16a49fa8166b6.jpg&p2=static_page&p3=69&p4=1
  filereader.php?p1=main_37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd.png&p2=static_page&p3=69&p4=1

   

   

  محورهای دومین فراخوان نوپاهای فناوری‌های همگرا