انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۶

شهريور 1397

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  محورهای علمی مورد پذیرش استارت آپ‌ها

   

  filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759afilereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0filereader.php?p1=main_3c59dc048e8850243filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21afilereader.php?p1=main_37693cfc748049e45

   

   

  محورهای علمی موردپذیرش استارت‌آپ‌ها

   

  o حوزه سلامت (تشخیص، غربالگری، بهبود و درمان)
  o حوزه دارو و دارورسانی (مواد اولیه داروها)
  o حوزه انرژی
   - انرژی‌های پاک، نیرو و ذخیره سازی
  - سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی در ساختمان
  - سامانه‌های هوشمند روشنایی معابر
  - کاربردهای اینترنت اشیاء در شبکه‌های هوشمند برق
  - سامانه‌های ارتباطات خودرویی جهت هوشمند سازی تردد شهری، کاهش ترافیک و مصرف انرژی
  - بهبود کارایی ادوات انرژی خورشیدی با استفاده از فناوری نانو نظیر کوتینگ‌های ضد بازتاب و ضد آلودگی در سلول‌های خورشیدی
  - کاربرد محصولات فناوری نانو در ادوات یا نسل‌های جدید سلول‌های خورشیدی، سلول‌های فتوالکتروشیمیایی و کوانتوم دات‌ها

  o حوزه محیط‌‌زیست و آب (آلاینده‌ها، بازیافت و پسماند)
  o حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینترنت اشیاء، امنیت‌سازی و هوشمندسازی)
  o فناوری زیستی (مکمل‌های غذایی، زیست شناسی مصنوعی، نانو بیوتکنولوژی)
  o مکاترونیک
  o نانوجاذب‌ها
  o میکروفلئودیک
  o اپتیک و لیزر
  o تجهیزات پزشکی و توانبخشی
  o نانو زیست حسگر
  o تحلیل داده‌های بزرگ (به ویژه داده‌های ژنتیکی)
  o نسل نوین توالی یاب‌های ژنتیکی (NGS)
  o علوم شناختی (رابط مغز و رایانه، دستگاه‌های واقعیت مجازی)
  o نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاه‌های چاپ سه بعدی