انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۳

شهريور 1396

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها
  نظرسنجی

   همگرایی در DNA

   filereader.php?p1=main_e88a49bccde359f0c

   مقاله مرتبط با همگرایی در DNA

   • نانوذرات در تشخیص‌های بالینی مولکول‌های زیستی (DNA) و پروتئین در بیماری‌ها

    استفاده از نانوذرات به عنوان نشانگر در تشخیص‌های مولکولی به جای نشانگرهای فعلی از جمله نشانگرهای فلورسنت، باعث افزایش حساسیت، قابلیت انتخاب و ظرفیت چندبعدی گردیده است. روش‌‌های بر پایه این...

   • فناوری نانو و ناقلینِ ژن

    ژن رسانی، شکل هدفمند انتقال ژن به بافت ها و سلول های هدف است و در طی این فرآیند، ناقلین DNA نقش بسیار مهمی در موفقیت ژن رسانی دارند. از ناقلین ویروسی می توان به عنوان ناقلین سنتی نام برد، که همواره...

   • نانو زیست فناوری DNA

    نانوزیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) DNA فناوری بالقوه ای ست که از تلفیق زیست فناوری و فناوری نانو ظهور کرده است. نانو زیست فناوری DNA از ساختارها و خواص مولکول DNA جهت ساخت مواد در اندازه های نانو و...

   • درک ماهیت برهم‌کنش‌های فیزیکی-زیستی-شیمیایی در فصل‌مشترک‌های نانوبیو‌

    رشد و توسعه سریع فناوری نانو، احتمال ورود مواد نانومتری به کاربردهای انسانی و محیط زیست را افزایش داده است. نانوذراتی که با پروتئین‌ها، غشاهای سلولی، سلول‌های زنده، و اندامک‌ها در تماس هستند، یک...

   • چالش‌ها و فرصت‌هایی برای فناوری نانوساختارهای برپایه DNA

    طی ۳۰ سال گذشته، مولکول‌های DNA در ساخت انواعی از ابزارها و ساختارهایی با مقیاس نانو استفاده شده‌اند و کاربردهای بالقوه آن‌ها نمایان شده است. با وجود این، پیشبرد ساختارها و کاربردهای پیشرفته‌تر...

   • نانوذرات عملگر جهت ژن رسانی با هدایت تصویربرداری ملکولی

    ژن‌درمانی دارای پتانسیل زیادی جهت ایجاد تغییرات شگرف در درمان بیماری‌ها و اختلالات متعدد است. اگرچه، یکی از موانع ژن‌درمانی، ژن‌رسانی نا‌کارآمد ژن‌ها به بافت‌های هدف و ناتوانی در آشکار نمودن پاسخ...

   • اهمیت مطالعه خواص نانومکانیکی ‏DNA

    در بسیاری از مسائلی که در آن‌ها با ‏DNA‏ سر و کار داریم نقش خواص مکانیکی آن ‏در مقیاس‌های مختلف نمایان می‌شود. این خواص در مقیاس میکرومتری معمولاً ‏شامل ساختارهای پیچیده هندسی مثل ابرپیچه‌ها است که...

   • پایش فناوری نانو؛ توالی سنجی DNA با نانوحفره؛ از آزمایشگاه تا بازار

    ایده توالی‌سنجی DNA با نانوحفره به دو دهه قبل باز می‌گردد. در طی این سال‌ها، دولت‌ها با سرمایه‌گذاری روی تحقیقات دانشگاهی تلاش کردند تا این ایده را تبدیل به دانش کنند و سپس با سرمایه‌گذاری در بخش...

   • پیامدهای گستره‌‌ی اطلاعات زیستی

    پیچیدگی نفوذ ناپذیر زیست شناسی اکنون با قدرت رو در رو شده است و این تلاقی در حال تغییر دنیاست. پیشرفت توأم ابزارهای مورد نیاز برای بیرون کشیدن معانی زیستی از DNA، پروتئین‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها،...

   • ژن درمانی: کاری عبث یا کمکی مفید برای الگوهای موجود

    در این مقاله در مورد مزایا و معایب احتمالی ژن درمانی به عنوان سیستم تأیید و رساندن دارو درعصرعلوم ژنومیک بحث شده است. نویسند این مقاله معتقد است،برای عبور از موانع مربوط به فناوری این تصور، باید یک...

   - حذف مقاله + افزودن مقاله

   اخبار مرتبط با همگرایی در DNA