منوی  چالش جوهرهای زیستی
انتشارات

چارسو

شماره ۹

تير 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
    آرشیو رویداد ها

    چالش جوهرهای زیستی

    این رویداد با هدف توسعه یافته‌های محققان کشور به محصولات تجاری طراحی و برگزار شده است. طراحی، توسعه و تولید جوهرهای زیستی به عنوان یکی از محوری‌ترین موضوعات حوزه توسعه بافت‌های زیستی بر پایه چاپگرهای زیستی است.