• مبانی اینترنت اشیا
  عنوان اصلیمبانی اینترنت اشیا
  نویسندگانسام دوانی پور,آزاده رخشانی
  سال انتشار1396
  ناشرشاپرک سرخ
  تعداد صفحات110
  ISBN9786004630108
  موضوعمبانی علمی
در این کتاب، اینترنت اشیا بعنوان سیستمی تعریف شده است که متشکل از وسایل و اشیایی دارای هویت دیجیتالی است که میتوانند داده ها را در شبکه اینترنت انتقال دهند. در واقع، این فناوری به ارتباط اشیا با یکدیگر در بستر اینترنت و بدون واسطه انسانی اشاره دارد. با فناوری اینترنت اشیا ارتباط همه موجودیت ها در جهان میسر خواهد شد. کتاب مبانی اینترنت اشیا متشکل از پنج فصل است. در فصل اول، مفاهیم و تعاریف اولیه و یک چشم انداز کلی بر فناوری اینترنت اشیا ارائه شده است. در فصل دوم، اساس و چارچوب اصلی اینترنت اشیا در قالب پروتکل و معماری بیان شده است. در فصل سوم پتانسیل های موجود برای ارائه و گسترش این تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل چهارم به چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا می پردازد، چرا که در کنار استفاده از فرصت های ناشی از پیاده سازی فناوری اینترنت اشیا تهدیدها و چالش های مرتبط نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بر آن ها غلبه شود. در نهایت، در فصل پنجم فرصت های آتی این فناوری نوظهور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مخاطب این کتاب دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی دانش و هوش مصنوعی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هستند.