• Biosimilar Drug Product Development
  عنوان اصلیتوسعه محصولات دارویی زیست‌همسان
  نویسندگان-
  سال انتشار1396
  ناشرCRC Press
  تعداد صفحات496
  ISBN18795149871
  موضوععلوم دارویی
هم‌زمان با منقضی شدن زمان تعیین‌شده برای یک اختراع دارویی زیستی ثبت‌شده، محصول دیگری با ویژگی زیست‌همسان توسعه می‌یابد. این فرآیند، تا حدی پیچیده و همراه با ملاحظات و مراحل مختلفی است. هم‌چنین ارزیابی میزان همسان بودن از منظر زیست‌شناسی و میزان تبادل دانش میان دو محصول نیاز بسیار دشوار است. در این کتاب مسائل موجود حول توسعه این دسته از محصولات زیست‌همسان بررسی می‌گردند و مراحل و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن به همراه مسیر حقوقی پیش‌بینی‌شده و مسائل احتمالی پیش و پس از ثبت اختراع به‌صورت کامل بررسی می‌گردد.