• Introduction to Biologic and Biosimilar Product Development and Analysis
  عنوان اصلیمقدمه‌ای بر توسعه و تحلیل محصولات زیستی و زیست‌همسان
  نویسندگان-
  سال انتشار1397
  ناشرSpringer
  تعداد صفحات116
  ISBN5984283193978
  موضوعمقدمه‌ای بر علوم دارویی
هدف از نگارش این کتاب ارائه مقدمه‌ای دقیق به‌منظور توسعه و تحلیل علوم زیستی دارویی برای افراد فعال در این صنایع دارویی است که تمایل دارند به جای بررسی مولکول‌ها، توان خود را متمرکز بر پردازش، تحلیل و انتقال عناصر زیستی نمایند. به‌منظور حفظ پیوستگی مطالب، در این کتاب تنها پپتیدها، پروتئین‌ها و پادتن‌های مونوکلونال مورد بررسی قرار می‌گیرند.