• “Understanding Medical Nanorobots/Nanoids at Molecular & Supramolecular Levels.’’ A Comprehensive Review. Kindle Edition
  عنوان اصلیمروری جامع بر نانوربات‌ها و نانوآیدی‌های پزشکی در سطوح مولکولی و فوق مولکولی
  نویسندگان-
  سال انتشار1398
  ناشر??????
  تعداد صفحات39
  ISBN-
  موضوععلوم پزشکی و درمان
نانودارو می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند به‌منظور درمان بیماری‌های انسانی و بهبود سیستم‌های زیست‌شناسی انسانی با استفاده از فناوری نانو مولکولی مورد استفاده قرار گیرد. نانو رباتیک نیز زمینه‌ای نوپدید از فناوری نانو است که با طراحی و ساخت دستگاه در مقیاس اتمی، مولکولی و سلولی سروکار دارد. نانوربات‌های فرضی بسیار کوچک هستند و می‌توانند در داخل بدن انسان و در خون منتقل گردند. نانوربات‌ها حسگرهای مخصوصی دارند که می‌توانند مولکول‌های هدف را شناسایی کرده و به نحوی برنامه‌ریزی شود که بتواند بیماری‌های مختلف را شناسایی نماید. در این کتاب تلاش شده است تا مباحث زیر به‌طور کامل توضیح داده شود: * پژوهش‌های کنونی * پروژه‌های موفق- واقعیت کنونی * نگرانی‌های آتی همچنین پیشرفت‌های اخیر در عرصه نانورباتیک که منجر به طراحی و توسعه این نانوربات‌ها شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.