فهرست کتاب ها
 • کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب و خاک
  عنوان اصلیکاربرد هوش مصنوعی در علوم آب و خاک
  نویسندگان-
  سال انتشار1393
  ناشرانتشارات دانشگاه یزد
  تعداد صفحات516
  ISBN9786006309583
  موضوعمهندسی
  اطلاعات بیشتر
 • مبانی بیوانفورماتیک
  عنوان اصلیمبانی بیوانفورماتیک
  نویسندگانمحبوبه ضرابی
  سال انتشار1392
  ناشرانتشارات آییژ
  تعداد صفحات186
  ISBN9789649703893
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • هوش مصنوعی در اقتصاد
  عنوان اصلیهوش مصنوعی در اقتصاد
  نویسندگان-
  سال انتشار1393
  ناشرانتشارات سخنوران
  تعداد صفحات201
  ISBN9786001691157
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • اصول و مبانی هوش مصنوعی
  عنوان اصلیاصول و مبانی هوش مصنوعی
  نویسندگان-
  سال انتشار1388
  ناشرانتشارات دانشگاه جامع امام حسین
  تعداد صفحات384
  ISBN4273452964978
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • رویکردی نوین در هوش مصنوعی - جلد اول
  عنوان اصلیرویکردی نوین در هوش مصنوعی - جلد اول
  نویسندگان-
  سال انتشار1385
  ناشرانتشارات سخنوران
  تعداد صفحات674
  ISBN9786005650068
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • رویکردی نوین در هوش مصنوعی - جلد دوم
  عنوان اصلیرویکردی نوین در هوش مصنوعی - جلد دوم
  نویسندگان-
  سال انتشار1392
  ناشرانتشارات سخنوران
  تعداد صفحات814
  ISBN9786005650358
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • فناوری‌نانو: بحران‌های زیست‌محیطی و راهکارها
  عنوان اصلیفناوری‌نانو: بحران‌های زیست‌محیطی و راهکارها
  نویسندگانجواد ملکوتی خواه,محمدکاظم کوهی
  سال انتشار1388
  ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران
  تعداد صفحات416
  ISBN9786001330148
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • فناوری‌های نوین بسته‌بندی مواد غذایی(بسته‌بندی فعال، هوشمند و نانوکامپوزیت‌ها)
  عنوان اصلیفناوری‌های نوین بسته‌بندی مواد غذایی(بسته‌بندی فعال، هوشمند و نانوکامپوزیت‌ها)
  نویسندگانمحمود حسین نژاد
  سال انتشار1394
  ناشرانتشارات دانشگاه جامع امام حسین
  تعداد صفحات263
  ISBN۹۷۸۹۶۴۴۵۲۴
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • نانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادی
  عنوان اصلینانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادی
  نویسندگانلیدا پور غفاری
  سال انتشار1394
  ناشرانتشارات سخنوران
  تعداد صفحات152
  ISBN9789647992
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • نانو بیوتکنولوژی مولکولی(پروکاریوت‌ها)
  عنوان اصلینانو بیوتکنولوژی مولکولی(پروکاریوت‌ها)
  نویسندگانگیتی امتیازی
  سال انتشار1391
  ناشرانتشارات مانی
  تعداد صفحات387
  ISBN9789647864619
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر