سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران شهریور 1400

تاریخ شروع : 1400/06/24

تاریخ پایان : 1400/06/26

شهر : تهران

کشور : ایران

وب سایت : https://ncame1400.modares.ac.ir/‎

توضیحات :

کنگره مکانیک بیوسیستم ۱۴۰۰ با توجه به تغییرات بنیادی که در کشاورزی صورت گرفته است سعی در ایجاد بستری مناسب برای بهرهمندی از همه پتانسیل‌های موجود برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری در کشاورزی کشور می‌باشد. موضوعاتی از قبیل کشاورزی هوشمند، کشاورزی دقیق، big data analysing ,  Zero Energy ،  Autodrivers، Systems ،اینترنت اشیا، آبیاری هوشمند و ... باعث ایجاد تغییرات بنیادین در کشاورزی سنتی متکی به ماشین و نیروی دست خواهد گشت. مطمنا کاوش در این زمینه‌های تحقیقاتی باعث افزایش حداکثری بهره‌وری در کشاورزی در همه زمینه‌های کاشت، داشت، برداشت و فناوری‌های پس از آن خواهد گشت.
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان برگزارکننده این کنگره تمام تالش خود را برای رساندن صدای این حوزه فنی و مهندسی به گوش مسوولان و تصمیم سازان کشور خواهد نمود تا شاهد اثرات مثبت این کنگره ملی در سیاست‌های کلان کشور باشیم.


محورهای همایش:
- مکاترونیک و رباتیک در کشاورزی
- بیومکانیک، میکرو و نانومکانیک
- نانو فناوری در صنایع غذایی