سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، دی ماه ۱۴۰۰

تاریخ شروع : 1400/10/12

تاریخ پایان : 1400/10/12

شهر : ملایر (مجازی)

کشور : ایران

وب سایت : https://conference.malayeru.ac.ir/3ncao/fa/‎

توضیحات :

سومین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین در آبزیان در تاریخ 12 دی 1400 توسط دانشگاه ملایر برگزار می‌گردد.

محورهای همایش:

آبزی پروری:

تکثیر و پرورش آبزیان

فیزیولوژی

بهداشت و بیماری‌های آبزیان

آلودگی و اکوتوکسیکولوژی:

آلودگی منابع آب

کنترل و بهبود کیفیت منابع آب

اکوتوکسیکولوژی

نانو فناوری و مهندسی آبزی‌پروری:

سیستم‌های نوین پرورش آبزیان

کاربرد نانو در شیلات

بوم‌شناسی و  صید و بهره‌برداری از آبزیان:

تنوع زیستی و بوم شناسی

ژنتیک و اصلاح نژاد

صید و ارزیابی ذخایر

تغذیه و فرآوری و کنترل فرآورده های شیلاتی:

فناوری زیستی

میکروبیولوژی محصولات شیلاتی

عمل‌آوری و بسته‌بندی محصولات شیلات

غذای زنده

مدیریت بازاریابی و اقتصاد شیلاتی