ارسال اطلاعات کوانتومی از زمین به ماهواره

تاریخ : ۲۸ تیر ۱۳۹۶

تعداد بازدید : ۲۲۸۵

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

محققان چینی موفق شدند گیراندازی کوانتومی را در فاصله میان زمین و ماهواره‌ای در ارتفاع 746 مایلی انجام دهند. این کار مسیر انتقال اطلاعات کوانتومی را هموار می‌کند.

دانشمندان برای اولین بار موفق به ارسال فوتون به فضا با استفاده از گیراندازی کوانتومی شدند، فرآیندی که در آن دو ذره کوانتومی از فاصله بسیار زیاد با هم جفت می‌شود.
در این پروژه، چینی‌ها موفق شدند تا از ایستگاهی در زمین، اطلاعات کوانتومی را به ماهواره میکیوس در فضا ارسال کنند ماهواره‌ای که در فاصله 746 مایلی در بالا زمین قرار داشته و به دور زمین می‌چرخد.
این ماهواره ماه آگوست سال 2016 به فضا فرستاده شد. نکته جالب توجه در این پروژه، فاصله ارسال اطلاعات کوانتومی است به طوری که این فاصله به عنوان رکوردی در گیراندازی کوانتومی به ثبت رسیده است.
گیراندازی کوانتومی پدیده‌ای است که در آن دو ذره کوانتومی که در دو نقطه از فضا قرار دارند در یک زمان با هم مرتبط می شوند. این ذرات در یک تابع موج قرار داشته و بدون توجه به موقعیت مکانی آنها در فضا، می‌توانند رفتار شبیه به هم داشته باشند.
با انتقال اطلاعات کوانتومی، محققان می‌توانند یک فوتون را در یک موقعیت قرار داده تا رفتار فوتون دیگر را تقلید کند. البته این کار در محیط آزمایشگاهی به کررات انجام شده دانشمندان برای انتقال اطلاعات کوانتومی از آن استفاده کرده‌اند. اما این اولین باری است که دانشمندان این کار را برای انتقال اطلاعات در فضا انجام می‌دهند.
نتایج این پروژه می‌تواند سکویی برای رسیدن به فناوری‌های کوانتومی به منظور استفاده در فضا باشد. همچنین این دستاورد به عنوان عنصر بنیادی در پروتکل‌هایی نظیر شبکه‌های کوانتومی بزرگ و محاسبات کوانتومی قابل استفاده است.
در طول 32 روز محققان میلیون‌ها فوتون گیرافتاده ایجاد کرده و یکی از آنها را به فضا ارسال کردند. آنها در 911 مورد موفق به گیراندازی کوانتومی شدند.
این پروژه به عنوان « the first ground-to-satellite up-link for faithful and ultra-long-distance quantum teleportation, an essential step toward global-scale quantum internet » به چاپ رسیده است.

منبع : http://www.upi.com/Science_News/2017/07/12/China-teleports-quantum-information-to-space-a-first/6521499875372/

نظر شما