انتشارات

ویژه‌نامه تلاقی

شماره ۴

اسفند 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  روش‌های ارزیابی و جوایز

  روش­‌های ارزیابی

  تمامی شرکت‌کنندگان در مسابقه بر اساس موارد آورده در پایین ارزیابی شده و رتبه‌بندی خواهند شد.

  1- عدم رعایت زمان‌بندی در انجام و تکمیل تمامی مراحل مسابقه دارای امتیاز منفی است و ممکن است موجب حذف شرکت‌کننده شود.

  2- عدم رعایت شرایط عمومی مسابقه منجر به حذف شرکت‌کننده خواهد شد.

  3- نوشتار کامل پروپوزال امتیاز بالایی دارد و در صورت عدم رعایت آن امتیاز منفی در نظر گرفته می­‌شود و ممکن است موجب حذف شرکت‌کننده شود.

  4- عدم رعایت شرایط در نظر گرفته شده برای "مصاحبه حضوری" امتیاز منفی دارد. ارائه مناسب و کامل طرح در این مرحله امتیاز بالایی دارد.

  5- شرکت‌کنندگان در آزمون‌های in vivo و in vitro باید حداقل نتایج آورده شده در تعریف مسئله را داشته باشند. نتایج پذیرفته شده شرکت‌کنندگان با یکدیگر مقایسه شده و رتبه‌بندی بر اساس مقایسه نتایج انجام می‌شود.

  6- کیفیت حضور  شرکت‌کنندگان در مرحله " آموزش و تهیه Pitch Deck" و همکاری آنها در تهیه و تدوین مستندات رویداد نهایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و در نتیجه نهایی تاثیرگذار است.

  کلیه مراحل در نظر گرفته شده برای این مسابقه در اینجا قابل مشاهده است.

  جوایز

  در هر بافت (بافت پوست و بافت استخوان) سه شرکت‌کننده رتبه‌های اول، دوم و سوم را بدست می‌آورند. رتبه اول مبلغ 80 میلیون تومان، رتبه دوم مبلغ 60 میلیون تومان و رتبه سوم مبلغ 40 میلیون تومان است که به صورت نقدی به حساب شخصی اعضای گروه شرکت‌کننده، بر اساس توافق مذکور در تفاهم‌­نامه پرداخت می‌شود. نصف این مبلغ بعد از پایان مسابقه به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود و نصف دیگر آن در صورت جذب سرمایه‌گذار، عقد قرارداد همکاری و ورود سرمایه‌گذار به مسیر تجاری‌سازی، به صورت نقدی به شرکت‌کنندگان پرداخت می‌شود.

  همچنین کلیه شرکت‌کنندگان در پایان مرحله آزمون‌های in vitro در صورت کسب نتایج حداقلی قابل قبول مبلغ 5 میلیون تومان جایزه دریافت می‌کنند.