انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۱۵

مهر 1400

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  حامیان و برگزارکنندگان دومین فراخوان داده‌های زیستی

  برگزارکنندگان فراخوان

   

   

  filereader.php?p1=main_1657ec96792937f71          

   

   

   

  حامیان فراخوان

   

   

  filereader.php?p1=main_1657ec96792937f71          

   

  با کلیک روی لوگوی هر حامی به تارنمای آن هدایت خواهید شد.