رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  محورهای دومین فراخوان داده‌های زیستی

  زنجیره ارزش نسل جدید توالی‌یابی (NGS) شامل سه بخش کلیدی ۱) تولید داده شامل دستگاه‌ها، کیت‌ها و مواد مصرفی، ۲) پایگاه داده و ۳) تحلیل داده است. در بخش اول داده‌ها با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته NGS تولید می‌شوند، این داده‌ها در پایگاه‌ داده‎‌های محلی، ملی یا بین‌المللی ذخیره می‌شوند، سپس تیم‌ها و شرکت‌های تحلیل داده‌ از تحلیل داده برای مقاصد مختلف استفاده می‌کنند. ممکن است شرکت در هر سه بخش این زنجیره فعالیت کند (مانند شرکت ایلومینا) یا صرفاً در یک بخش از این زنجیره ارائه خدمت کند مانند بسیاری از شرکت‌های تحلیل داده ژنومی.

   

  در محور کیت‌ها، مواد مصرفی و پنل‌های اختصاصی ذکر توضیحات ذیل ضروری است:

  یکی از بخش‌های کلیدی و هزینه‌بر تولید داده، کیت‌ها و مواد مصرفی و پنل‌های اختصاصی است. برخی از مراکز بالینی و پژوهشی دستگاه‌های NGS را خریداری کرده‌اند اما عموما با مشکل تامین کیت و مواد مصرفی مواجه هستند، به هیمن دلیل و با توجه به روند رو به رشد توسعه خدمات مبتنی بر NGS، تولید این محصولات بسیار ضروری است. به همین دلیل محور اول این فراخوان تولید کیت‌های مورد استفاده در دستگاه‌های NGS شرکت ترموفیشر و ایلومینا و پنل‌های اختصاصی به شرح زیر است:

  ۱- NIPT Kits

  ۲- Exome Sequencing

  ۳- DNA-Seq (Whole Genome) Sequencing

  ۴- Target Capture Gene Panels

  ۵- ChIP-Seq

  ۶- (RNA Sequencing (mRNA or cDNA sequencing

  ۷- Metagenomics Sequencing

   

  در محور خدمات مبتنی بر تحلیل و تفسیر داده‌های NGS و ریزآرایه با استفاده از نرم‌افزارها و پایپلاین‌های اختصاصی و بومی می‌توان کاربردهای ذیل را عنوان کرد:

  ۱- پزشکی و سلامت (غربالگری، پیش‏بینی، پیشگیری، تشخیص و درمان) به ویژه در مورد بیماری‌های پیچیده از قبیل سرطان و بیماری‌های مرتبط با سیستم عصبی

  ۲- کشاورزی و دامپروری