راهبرد سازمانی در حوزه فناوری‌های همگرا

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

تعداد بازدید : ۵۲۵۳

مترجم :
موضوع :
5 امتیاز از 2 رای
نسخه چاپی

این مقاله به دنبال مشخص کردن راهبردهای عملی واحدهای R&D (تحقیق و توسعه) جهت توسعه فناوری‌های همگرا در بافت سازمانی است. بر اساس تحلیل مالکیت پتنت‌های به‌دست‌آمده از تمامی پروژه‌های تحقیق و توسعه موردحمایت دولت در 13 سال اخیر، این نتیجه حاصل شد که همگرایی فناوری‌ها غالباً زمانی رخ می‌دهد که یا یک دانشگاه به‌تنهایی به توسعه فناوری می‌پردازد و یا به عنوان یکی از اجزا، در توسعه آن همکاری می‌کند. این نتایج، بیانگر نقش مهم دانشگاه‌ها در توسعه فناوری‌های همگرا است.

 دریافت فایل word مقاله (filereader.php?p1=main_c47d187067c6cf953)
نظر شما