نیروی محرک همگرایی فناوری‌ها چیست؟

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

تعداد بازدید : ۴۴۵۵

مترجم :
موضوع :
5 امتیاز از 2 رای
نسخه چاپی

بسیاری از مطالعات انجام شده تا به امروز، بر اهمیت همگرایی فناوری‌ها تأکید داشته‌اند اما در تعداد اندکی از این مطالعات، عوامل پیش‌ران همگرایی فناوری‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. این مطالعه به صورت تجربی، نقش تخصیص منابع و فناوری‌های مختلف را در تقویت همگرایی فناوری‌ها نشان می‌دهد. در این مطالعه، از داده‌های حاصل از پروژه‌های تحقیق و توسعه مورد حمایت دولت کره استفاده شده و پتنت‌هایی که صاحبانی از چند حوزه‌ی تحقیق و توسعه داشتند به عنوان پتنت‌های همگرا ارزیابی شده‌است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن هستند که قرار داشتن در مراحل ابتدایی چرخه عمر فناوری، پایین بودن سطح آمادگی فناوری، طولانی بودن دوره زمانی فرایندهای تحقیق و توسعه و یا پایین بودن بودجه موجود برای این فرایندها، منجر به تولید فناوری‌های همگرا می‌شود. این نتایج، نحوه حمایت سیاسی از همگرایی فناوری‌ها را مشخص کرده و بر رابطه متناقض میان وفور منابع موجود برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همگرایی فناوری‌ها تأکید می‌کنند.

 
دریافت فایل word مقاله (filereader.php?p1=main_c47d187067c6cf953)
نظر شما