نگاهی گذرا بر نقش فناوری‌های همگرا

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

تعداد بازدید : ۳۴۶۷

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

در سال ۲۰۰۱ بنیاد ملی علوم و وزارت بازرگانی آمریکا، کارگاهی آموزشی در واشنگتن با عنوان «نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی» و هدف یکپارچه‌سازی فناوری‌های نانو، زیستی، اطلاعات و علوم‌شناختی برگزار کرد.

افراد شرکت‌کننده در این کارگاه بیش از پنجاه مقاله ارایه دادند که مجموعاً تصویری از وحدت فناوری‌های نانو، زیستی، اطلاعات و علوم شناختی را ارایه می‌کنند. مباحث مطرح شده در این کارگاه در قالب کتابی با عنوان «نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی»  منتشر شد. این کتاب شش بخش با عناوین زیر دارد، که هرکدام از چندین فصل تشکیل شده‌اند.
- بخش اول: توان کلی فناوری‌های همگرا
- بخش دوم: گسترش شناخت و ارتباطات انسانی
- بخش سوم: بهبود سلامتی و قابلیت‌های فیزیکی انسان
- بخش چهارم: بهبود بخشی کارکرد گروهی و اجتماعی
- بخش پنجم: امنیت ملی
- بخش ششم: پیوند علم و آموزش
این کتاب در سال ۱۳۹۱ توسط مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ترجمه و منتشر شده است.
در این مقاله، فصول اول و دوم از بخش اول کتاب با عنوان نگاهی گذرا و برنامه‌های چشم‌اندازی ارائه می‌شود. سرفصل مطالب این مقاله به این شرح است:

فصل اول: نگاهی گذرا
- پیشینه
- فرصت بهنگام و گسترده
- چشم‌انداز تقویت توانایی‌های انسانی و عملکرد اجتماعی
- راهبردهایی برای تحول
- به سوی وحدت علم و فناوری همگرا
- موضوعات اصلی
- چشم‌انداز‌های آینده
- توصیه‌ها
در این مقاله  نویسنده دست‌یابی به  پیشرفت سریع علمی و اجتماعی را مستلزم ترکیب روش‌ها و نتایج پژوهشی در طول  حوزه-های فناوری‌های همگرا به شکل دوتایی، سه تایی و هر چهار حوزه را با هم می‌داند.
این گزارش بر پیامد وسیع و بلند مدت همگرایی فناوری‌ها در حوزه‌های اصلی فعالیت انسانی که در ذیل آمده تأکید می‌کند:
- بهره وری اجتماعی از نظر رفاه و رشد اقتصادی؛ 
- امنیت در برابر حوادث طبیعی و ساخته¬ی بشر؛
- عملکرد و ارتباط فردی و اجتماعی؛ 
- یادگیری در طول دوره‌ی زندگی، دوران پیری با وقار و یک زندگی سالم؛ 
- توسعه‌ی سازگارانه‌ی فناوری و یکپارچه‌سازی آنها با فعالیت‌های انسانی؛ و
- تکامل انسانی شامل تکامل فردی و فرهنگی.

فصل دوم: سخنان کلی و برنامه‌های چشم‌اندازی
- انگیزه و چشم‌انداز
 در این بخش از کتاب شناسایی مزیت‌های فناورانه‌ی همگرایی علوم که می‌تواند بیشترین ارزش را بر عملکرد انسان داشته باشد، و نیز چگونگی دستیابی به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. پنج مورد از این سخنان از سوی نمایندگان سازمان‌های دولتی ارایه شده که عبارتند از: دفتر سیاستگذاری علوم و فناوری، وزارت بازرگانی، اداره‌ی ملی تحقیقات هوانوردی و فضایی، مؤسسه‌ی ملی تندرستی و بنیاد ملی علوم. سه بخش دیگر را سازمان‌های بخش خصوصی ارایه دادند که شامل مؤسسه‌ی تشکیلات اقتصادی آمریکا، هیولت پاکارد و مؤسسه‌ی جهانی آینده پژوهی است. اما این هفت بخش بسیار فراتر از بیان مأموریت‌هاست، زیرا این بخش‌ها یک چشم انداز ضروری از وضعیت فعلی فناوری و توان بی‌نظیر همگرایی ارایه می‌دهد.
نظر شما