سرمایه‌گذاری‌ها و آینده‌ی کار و اقتصاد در حوزه فناوری‌های همگرا

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

تعداد بازدید : ۲۳۴۳

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

در سال ۲۰۰۱، آغاز همزمان سه تحول بزرگ فناورانه و صنعتی را شاهدبوده‌ایم که از پیشرفت تحقیقات بنیادی در دو دهه‌ی گذشته سرچشمه گرفته است.

این سه زمینه‌ی تحول عبارتند از:
علم اطلاعات، یعنی شناخت مبنای فیزیکی اطلاعات و کاربرد این شناخت برای جمع آوری، ذخیره، انتقال و پردازش اطلاعاتی موثرتر است.
علم مقیاس نانو، یعنی شناخت و کنترل مواد در مقیاس نانومتر برای امکان‌پذیری مواد، وسایل و  سیستم‌های جدید از نظر کیفیت.
زیست‌شناسی مولکولی، یعنی شناخت مبنای شیمیایی زندگی و توانایی استفاده از ساختار شیمیایی مواد.
هر رشته‌ی علمی به تنهایی فرصت‌های خوب فراوان و خطرهای احتمالی برای جامعه دارد، ولی این واقعیت که سه انقلاب همزمان در فناوری رخ می‌دهد. در تاریخ بشر بی‌سابقه است. بهترین نویدها و چالش‌ها در حوزه‌های مشترکی است که دو یا سه فناوری جدید را با هم ترکیب می‌کند.
نویسنده این مقاله در بخش دیگری از این مقاله به بیان رو‌ش‌های پاسخ دانشگاه‌ها به فرصت‌های جدید می‌پردازد. همچنین خوانندگان این مقاله می‌توانند با  نمونه‌های بسیار جالب و متنوع در مورد تأثیر علوم مختلف بر یکدیگر آشنا شوند.

در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم که انجام تحقیقات در فناوری های همگرا نگرشی عمیق نسبت به تولید بهتر، عملکرد انسانی تقویت شده و فرصت‌هایی برای پیشرفت بهبود افراد فراهم می‌کند. شکی نیست که بخش تجاری باید بازیگر اصلی راهبردهای پیشبرد این رهیافت باشد. همکاری بهتر در درون دولت، و میان دولت و بخش خصوصی تلاشی بسیار با ارزش خواهد بود. فناوری‌های همگرا ترسیم‌کننده‌ی اصلی اقتصاد آینده هستند. این فناوری‌ها موجب افزایش تولید ناخالص ملی و ارتقای سلامتی، شکوفایی و کیفیت بهتر زندگی تک تک مردم می‌شود.
آنچه در سطر فوق آمده خلاصه‌ای از فصل ششم در بخش اول این کتاب است که به تاثیر و اهمیت فناوری‌های همگرا بر اقتصاد و کار پرداخته است.
در این مقاله آمده، همگرایی فناوری نانو، زیستی، اطلاعات و علوم شناختی نقش مهمی در ترسیم اقتصاد، جامعه و ز یرساخت‌های صنعتی آینده دارد. همچنین  هر چه فناوری‌های جدید بیشتری معرفی می‌شوند، سهم فناوری در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند. فناوری‌های نوظهور به ویژه فناوری‌های همگرا موتور اقتصاد آینده‌اند.
از دیگر مطالب آمده در این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- خلق آینده
- مدیریت تغییرات سریع: ابزارهای قدرتمند اقتصاد آینده
- فناوری‌های همگرا و منابع انسانی
- آمادگی برای اقتصاد آینده
- فناوری‌های همگرا: پیش به سوی ایجاد مدل جدید سیاست‌گذاری میان رشته‌ای، تحقیقات
- هماهنگی و ارتباط علوم 
- آمادگی اقتصادی و فناوری‌های همگرا:‌ پرسش‌های مهم سیاستگذاری
- پیشنهاد ایجاد شبکه‌ی پیشگام دانش برای فناوری‌های همگرا
- قدم‌های بعدی: پیشرفت فناوری‌های همگرا برای ارتقای عملکرد انسانی
- ارتقای سایبرنتیک
نظر شما