انسجام و واگرایی جریان‌های کلی علم و مهندسی

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

تعداد بازدید : ۲۰۶۹

موضوع :
4 امتیاز از 1 رای
نسخه چاپی

 در این مقاله چشم‌اندازی از فرایند شناسایی، برنامه ریزی و اجرای جریا ن‌های کلی علم و مهندسی و نیز نشان دادن طرح تحقیقاتی آمریکا در علم، مهندسی و فناوری مقیاس نانو ارائه شده است.
نویسنه مقاله معتقد است،  تأمین مالی هدفدار تهدیدی برای تأمین یکنواخت مالی علم و مهندسی است، و اگر انتخاب جریان‌های کلی غیرمنطقی باشد می‌تواند تهدیدی بزرگ‌تر برای پیشرفت‌های علمی به شمار آید. اگر جامعه‌ی علمی اطلاعات درستی در مورد شناسایی جریان‌های کلی که باید حمایت شوند، ارائه دهند، مهم‌ترین هدف تلاش‌های متمرکز علمی و مهندسی در سطح ملی کسب موفقیت‌های بزرگ در پیشرفت‌های علمی و مهندسی پرشتاب و هم افزا در جبهه‌های علمی و فصل‌های مشترک میان رشته‌های علمی است. بدون چنین پیشرفت‌های واگرا، پویایی کلی علم و مهندسی کم می‌شود. باید هم‌افزایی و همکاری رشته‌های علمی در پشتیبانی از یک رشته‌ی جدید علمی و مهندسی بیشتر شود و نیز، باید بر رشته‌های علمی مهم و مفید در زمان مناسب تمرکز کرد و آنها را از نظر مالی تأمین کرد.

در این مقاله شش جریان کلی مرتبط با یکدیگر،  وحدت در علم و مهندسی، جریان‌های ملی تأمین مالی علم و مهندسی، انگیزه، آماده‌سازی و فرآیند تصویب طرح‌های ملی فناوری نانو و نقش تصمیم‌گیری‌های بزرگ مدیریتی تشریح شده است.
نظر شما