نگاه مهندسی سیستم‌های حسی به گسترش شناخت و ارتباطات انسانی

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

تعداد بازدید : ۲۱۱۴

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

مهندسی سیستم‌ها در کاوش حیطه‌های وسیع تجاری، از مهارت بالایی برخوردار است و راه حل‌های بسیاری دارد که چندین فناوری را در بر می‌گیرد. این مقاله نگاهی به ارتقای شناخت و ارتباطات انسانی با بهره‌مندی از فناوری‌های همگرا داشته است.

نویسنده (برین ام. پیرس) به تعریف مهندسی سیستم‌های حسی پرداخته است. همچنین موارد مورد نیز در راستای بهبود ارتباطات انسانی را تشریح نموده است.
از دیدگاه نویسنده، فناوری‌های همگرای علوم و فناوری نانو، فناوری زیستی و پزشکی زیستی، فناوری اطلاعاتی و علوم شناختی در همه‌ی جهات، ظرفیت شتاب بخشیدن به پیشرفت‌های بزرگ در شناخت و ارتباطات انسانی را دارند؛ یعنی هم در تجهیزات خارجی و رابط‌های انسان و ماشین و هم در تجهیزات درونی.
مهندسی سیستم‌ها در کاوش حیطه‌های وسیع تجاری، از مهارت بالایی برخوردار است و راه حل‌های بسیاری دارد که چندین فناوری را در بر می‌گیرد.
در این مقاله آمده، سیستم‌های حسی، از معماری الهام گرفته از شناخت و ارتباطات انسانی بهره‌ی فراوانی برده‌اند. شاید مهندسی سیستم‌های حسی این لطف را جبران کنند، به این نحو که به اتفاق فناوری‌های همگرای موجب ارتقای شناخت و ارتباطات انسانی شود.
نظر شما