زبان بصری و فناوری‌های همگرادر ۱۰-۱۵ سال آینده (و بعد از آن)

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

تعداد بازدید : ۲۴۲۱

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

زبان بصری طبق تعریفی که هورن (Horn) در سال ۱۹۹۸ داشته است، به معنای تلفیق تنگاتنگ کلمات و عناصر بصری است و خصوصیاتی دارد که آن را از زبان‌های طبیعی مجزا می‌کند و یک ابزار ارتباطی جداگانه و یک موضوع متمایز و قابل توجه تحقیقاتی است.

در این مقاله هورن پس از تعرف و بیان تاریخچه ‌و مبانی زبان بصری اهداف برنامه‌ی تحقیقاتی زبان بصری- کلامی را تشریح نموده است.
گام های مهم برای برآورده کردن اهداف کلی تحقیقات زبان بصری – کلامی که در این مقاله ذکر شده‌اند عبارتند از:
ترسیم شاخه های کامل علم با نمودار های مستقل؛
ساختن جداول تناوبی از انواع نمودارهای مستقل؛
ساختن نمودارها از متن به صورت خودکار؛
به راه انداختن پروژه ای برای ترسیم کوگنوم انسانی؛
ساختن ابزارهایی برای مدل های ذهنی جمعی برمبنای نمودار سازی؛
پیدا کردن راه حلی برای مشکل آدرس های منحصر به فرد با هستی شناسی های مبهم؛ و 
درک ارتباطات بصری  کلامی کامپیوتری.

نویسنده معتقد است، افزایش شناخت زبان بصری برای تسریع تحقیقات در زمینه‌های فناوری نانو، زیستی، اطلاعاتی و علوم شناختی بسیار ضروری است. در دهه‌ی بعدی باید مراکز تحقیقات زبان بصری ایجاد کنیم، بودجه‌ی کافی در اختیار محققان قرار دهیم و اطمینان یابیم این پیشرفت‌ها سریعاً وارد آموزش می‌شود و موجب حمایت دیگر فناوری‌های همگرا می‌شود.
نظر شما