از ژن تا ساختار؛ پروتئین فکتوری وابسته به مرکز انبیکس موسسه کورچاتوف

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۹

تعداد بازدید : ۳۷۴۷

مترجم :
موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

واحد "پروتئین فکتوری" در مرکز نانوفناوری، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات، فناوری شناختی و علوم اجتماعی (یا در اصطلاح رایج مرکز انبیکس) وابسته به مرکز تحقیقات ملی "موسسه کورچاتوف"، در سال 2010 تاسیس گردید. "پروتئین فکتوری" به همراه مرکز "تابش سینکروترون و نانوفناوری"، به دنبال بهبود تحقیقات در حوزه زیست‌شناسی ساختاری است. مقاله پیش رو بسترهای فناورانه توسعه داده‌شده در "پروتئین فکتوری" و تجهیزات در دسترس برای محققان را توضیح خواهد داد. همچنین در پایان این مقاله پروژه‌های اصلی و مهم "پروتئین فکتوری" به صورت مختصر شرح داده خواهد شد.


دریافت فایل word مقاله (filereader.php?p1=main_c47d187067c6cf953)
نظر شما
سایر نظرات
0 0

nader - تاریخ ارسال نظر : 1394/11/27

-