نانو ۲۰۲۰ ؛ نانوالکترونیک و نانومغناطیس

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

تعداد بازدید : ۲۰۵۴

مترجم :
موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

گزارش "سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در 2020 " که به‌وسیله‌ی مرکز ارزیابی فناوری جهانی و با حمایت بنیاد ملی علوم تهیه شده است، دومین گزارش در مورد سمت و سوی تحقیقات فناوری نانو است که بعد از اولین گزارش به‌نام "نانو1"که در سال 1999 منتشر شد در سال 2011 منتشر شده است. این گزارش که به گزارش "نانو2" موسوم است به بررسی پیشرفتهای علم وفناوری نانو در دهه گذشته میپردازد و فرصت‌های پیش رو برای توسعه فناوری نانو در 10 سال آینده را نشان میدهد. در این گزارش دستاوردهای فناوری نانو از سال 2000 خلاصه شده است. از آن مهمتر هدفهای مورد انتظار برای تحقیقات فناوری نانو در 10 سال آینده و چگونگی رسیدن به آنها در قالب نیازهای اجتماعی توضیح داده شده است. گزارش"نانو2" در برگیرنده دیدگاههای متخصصین برجسته دانشگاهی، صنعتی و دولتی است که در فرومهای تخصصی انجام شده در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان بین مارس و جولای 2010 شرکت کردهاند. مخاطبین این گزارش جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی، سیاست‌گذاران و کارگزاران دولتی و به طور عمومی تمام افراد مرتبط با فناوری نانوهستند. مقاله حاضر ترجمه و خلاصه بخشی از این گزارش در حوزه کاربرد فناوری نانودرالکترونیک و مغناطیس با عنوان "کاربردها: نانوالکترونیک ونانومغناطیس " است که به دستاوردهای 10 سال گذشته فناوری نانو در این حوزه و دورنمای تحقیقات آن در 10 سال آینده می‌پردازد.

 
نظر شما