علوم و فناوری‌های همگرا در دانشگاه ملی سئول

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

تعداد بازدید : ۲۹۷۳

مترجم :
موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

کره جنوبی که به موقعیت اقتصادی برجسته‌ای دست یافته است، اکنون مرحله جدیدی از رقابت جهانی را پیش‌روی خود می‌بیند. محققان دریافته‌اند که همگرایی فناوری، عاملی کلیدی برای تداوم نوآوری و رشد پایدار اقتصادی در راستای حل این چالش است. این مقاله فعالیت‌های صورت گرفته در راستای همگرایی در کشور کره جنوبی را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ این فعالیت‌ها عبارتند از: برنامه‌ریزی و تأمین هزینه برنامه‌های راهبردی همگرایی از سوی دولت، سرمایه‌گذاری دولت‌های محلی در مراکز فناوری و تأسیس AICT (مجموعه مؤسسات پیشرفته فناوری همگرا) و GSCST (مؤسسه آموزش عالی علوم و فناوری‌های همگرا) توسط دانشگاه سئول. مجموعه‌های AICT و GSCST بر پایه سرمایه‌گذاری استان جیونگی و اعتبار دانشگاه ملی سئول تأسیس شده‌‌اند. تمرکز اصلی این مقاله، توصیف همین دو نوع مجموعه (به عنوان یک گروه) است.

 
نظر شما