مصاحبه با نوپاهای همگرا: بابک عارف نژاد(کارآفرین استارت‌آپ اومیکس)

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

تعداد بازدید : ۸۵۰

موضوع :
5 امتیاز از 1 رای
نسخه چاپی

استارتآپ اومیکس یکی از کسبوکارهای موفق سومین فراخوان نوپاهای همگرا است. این استارتآپ به دنبال ساخت پلتفرم مبتنی بر تحلیل دادههای ژنوم به منظور تولید کیتهای ژنومیک و تشخیص دقیق نژاد و خلوص ژنتیکی اسبهای ایران، جهت شناسنامهدار کردن و ارزشگذاری دقیق اسبهای ایران است. در طراحی و ساخت این کیت از فناوریهای نوین در حوزه زیست فناوری استفاده شده است که در صورت نبود این فناوریها امکان بررسی جامع ژنوم اسبها ایران و یافتن بیومارکرها مولکولی میسر نبود. از فناوری NGS برای تولید داده در فاز تحقیقاتی خود استفاده کرده‎ایم و بعد از اینکه نتایج توالییابی رو آنالیز کردیم از مقایسه نژادهای مختلف پنل ژنتیکی را توسعه دادیم که این پنل ژنتیکی براساس 300 هزار اسنیپی هست که نیاز داریم ژنوتایپ شوند و برای ژنوتایپ کردن به صرفه نیست که کل ژنوم را توالییابی کنیم. آن 300هزار اسنیپ را روی ریزآرایههایی به شکل CustomArray طراحی کرده و ساختیم که هر زمانی نیاز بود اسبی را از لحاظ خلوص ژنتیکی مشخص کنیم از این Array که مخصوص نژادهای ایرانی هست استفاده کنیم، ژنوتایپکنیم و از تجزیه و تحلیل آن دادهها میزان خلوص نژادی اسبهای ایران را مشخص کنیم.

 

 

نظر شما