فرصتی برای بخش plural

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

تعداد بازدید : ۸۴۲

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

هنگامی که یکی از بخش‌های دولتی یا خصوصی بر شرایط اقتصادی مسلط می‌شوند، همانند تسلط بخش دولتی در جوامع کونیستی و بخش خصوصی در جوامع کاپیتالیستی، جوامع از حالت تعادل خارج می‌شوند و مردم دچار رنج و زحمت می‌گردند. جوامع سالم باید دارای بخش دولتی مورد احترام، بخش خصوصی مسئولیت‌پذیر و بخش plural قدرتمند باشد. تغییر نام این بخش از بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی به بخش plural، اهمیت این‌بخش را در بازگرداندن تعادل به جامعه گوشزد می‌کند.

 

 

نظر شما