مصاحبه با نوپاهای همگرا: مهندس محمد لطفی (کارآفرین استارتاپ پیام‌آوران هنر و فناوری شرق)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

تعداد بازدید : ۱۱۷

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

آقـای مهندس محمد لطفی مدیرعامل شـرکت دانش‌بنیـان پیام‌آوران هنر و فناوری شرق هسـتند کـه در سـال 1400 بـا مرکـز راهبردی فناوری‌هـای همگرا آشـنا شـدند و طـی ایـن مـدت حمایت‌هایـی را از مرکـز دریافت کرده‌انـد. شرکت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی فعالیت دارد و در حال حاضر موفق به تولید سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیکی حلقه بسته شده است که امکان انجام تمرینات توانبخشی متعدد و موثرتری را برای توان‌یابان فراهم می‌کند و به بهبودی سریعتر آن‌ها کمک می‌نماید. فناوری شناختی و فناوری اطلاعات دو فناوری مهم به کار رفته در این محصول هستند که موجب شده است این محصول در زمره محصولات همگرا در نظر گرفته شود.

 

 

 

نظر شما