مصاحبه با نوپاهای همگرا: دکتر طاهره روحانی (کارآفرین استارتاپ نانوکیت)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

تعداد بازدید : ۱۴۱

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

خانم دکتر طاهره روحانی از موسسـین شـرکت دانش‌بنیـان نانوکاوشگران یکتای توس (نانوکیت) هسـتند کـه در سـال 1399 بـا مرکـز راهبردی فناوری‌هـای همگرا آشـنا شـدند و طـی ایـن مـدت حمایت‌هایـی را از مرکـز دریافت کرده‌انـد. محصولات شـرکت در حوزه کیت‌های تشخیصی با تمرکز بر کیت‌های تشخیص سریع هستند و از آنجایی که عمده فناوری‌های به کار رفته در ساخت محصولات شرکت به ویژه کیت تشخیص سریع کرونا که مراحل پایانی اخذ مجوزهای اداره کل تجهیزات پزشکی را طی می‌کند، نانوفناوری و زیست فناوری است محصولات شرکت را می‌توان در دسته محصولات همگرا به حساب آورد.

 

 

 

نظر شما