فصلنامه فناوری‌های همگرا

فصلنامه فناوری‌های همگرا

آخرین شماره - 18

خرداد 1401

فهرست مطالب این شماره

برای دریافت این فایل وارد سایت شوید

فصلنامه فناوری‌های همگرا از زمستان ۱۳۹۵ توسط مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا منتشر می‌شود.
این نشریه با رویکرد ترویج فناوری‌های همگرا می‌کوشد تا مطالب خبری، تحلیلی و آموزشی را در اختیار پژوهشگران، سیاست‌گذاران و توسعه‌دهندگان فناوری‌های همگرا قرار دهد.

آرشیو سالیانه

سال
سال 1401
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395