انتشارات

ویژه‌نامه تلاقی

شماره ۴

اسفند 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  آزمایشگاه روی تراشه

  filereader.php?p1=main_4e732ced3463d06de
  مقاله مرتبط با آزمایشگاه روی تراشه
  • نانو 2020 ؛ نانوالکترونیک و نانومغناطیس

   گزارش "سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در 2020 " که به‌وسیله‌ی مرکز ارزیابی فناوری جهانی و با حمایت بنیاد ملی علوم تهیه شده است، دومین گزارش در مورد سمت و سوی تحقیقات فناوری نانو...

  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با آزمایشگاه روی تراشه
  - حذف خبر + افزودن خبر