انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۱۲

آذر 1399

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  چهارمین فراخوان نوپا

  چهارمین فراخوان نوپاهای فناوری‌های همگرای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از مورخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ آغاز شده است. با توجه به درخواست مکرر مخاطبان، مهلت شرکت در چهارمین فراخوان نوپاهای فناوری‌های همگرا تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ تمدید شد. متقاضیان می‌توانند با ورود به سایت رسمی مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا منوی فراخوان‌های نوآورانه نسبت به تکمیل فرم ثبت طرح اقدام کنند.شایان ذکر است ۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارسال طرح است و به هیچ وجه قابل‌تمدید نیست.

   

  تنها طرح‌هایی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که اولا در حوزه فناوری‌های همگرا و انبیک قرار بگیرند. ثانیا نمونه اولیه آماده در دست داشته باشند.

   

  اطلاعات بیشتر در خصوص فناوری‌های همگرا، نحوه شرکت در فراخوان، محورهای علمی و ... در منوهای سمت راست قرار گرفته است.