انتشارات

ماهنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۹

مهر 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  چهارمین فراخوان نوپا

  چهارمین فراخوان نوپاهای فناوری‌های همگرای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از مورخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ آغاز شده است. متقاضیان می‌توانند تا مورخ ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به ثبت طرح خود اقدام نمایند.

  تنها طرح‌هایی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که اولا در حوزه فناوری‌های همگرا و انبیک قرار بگیرند. ثانیا نمونه اولیه آماده در دست داشته باشند.

   

  اطلاعات بیشتر در خصوص فناوری‌های همگرا، نحوه شرکت در فراخوان، محورهای علمی و ... در منوهای سمت راست قرار گرفته است.